Week tegen Eenzaamheid

Redactie, ‘Week tegen Eenzaamheid onder de aandacht bij radio-dj’s’, https://kro-ncrv.nl/week-tegen-eenzaamheid-onder-de-aandacht-bij-radio-djs, KRO-NCRV, NPO (bezocht op 8 oktober 2022)

De Week tegen Eenzaamheid staat in het teken van verbinding en ontmoeting tussen mensen. (…) De Week tegen Eenzaamheid is een actieprogramma vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om eenzaamheid in Nederland aan te pakken.