Toezichthouder waarschuwt: toegang tot zorg is niet meer vanzelfsprekend

Sander Zurhake, ‘Toezichthouder waarschuwt: toegang tot zorg is niet meer vanzelfsprekend’, https://nos.nl/artikel/2448219-toezichthouder-waarschuwt-toegang-tot-zorg-is-niet-meer-vanzelfsprekend, NOS Nieuws, NPO (12 oktober 2022)

De wachtlijsten in de gespecialiseerde ggz zijn onverantwoord lang. Er is een tekort aan zorgprofessionals. De huisartsen krijgen meer taken toegeschoven dan zij aankunnen. De ziekenhuizen kampen met wachtlijsten en daarnaast meer dan 100.000 uitgestelde behandelingen door de coronapandemie. (…) In de medische wereld bestaat (…) twijfel of Nederland nog wel op eigen kracht dit zorginfarct kan oplossen. Sommige gezondheidseconomen denken dat Europese landen hun zorgcapaciteit moeten bundelen om aan de stijgende zorgvraag te voldoen.