Het aanvaarden van je patiënt

Peter van Burken, ‘Het fysiotherapeutische belang van het aanvaarden van je patiënt’, https://www.psychfysio.nl/het-fysiotherapeutische-belang-van-het-aanvaarden-van-je-patient/, PsychFysio opleidingen (bezocht op 31 oktober 2022)

Het is meer dan 60 jaar geleden dat Carl Rogers (1957) acceptatie, echtheid en empathie van de therapeut als drie noodzakelijke en voldoende voorwaarden beschreef voor psychologische groei en het herstel. Veel van de ideeën van Rogers zijn ondertussen opgenomen in de hoofdstroom van de psychotherapie. (…) Tegenwoordig staat de relatie tussen de therapeut en de cliënt sterk in de belangstelling. Daarbij wordt helaas niet altijd verwezen naar het fundamentele werk van Carl Rogers. (…) Voor aanvaarding en empathie is echtheid (congruentie) nodig. (…) De fysiotherapeut die oog heeft voor alle elementen binnen het biopsychosociale model, zal ook oog hebben voor het optimaliseren van de therapeutische relatie.

Bron

Farber, B. A., Suzuki, J.Y., Lynch, D.A. (2019). Positive regard and affirmation. In J. C. Norcross, Wampold, B.E. (Ed.), Psychotherapy Relationships That Work (Vol. Volume 1: Evidence-Based Therapist Contributions, pp.??). New York: Oxford University Press.