Aanwezig zijn in de relatie met je patiënt

Peter van Burken, ‘Als fysiotherapeut echt aanwezig zijn in de relatie met je patiënt’, https://www.psychfysio.nl/als-fysiotherapeut-echt-aanwezig-zijn-in-de-relatie-met-je-patient/, PsychFysio opleidingen (bezocht op 7 november 2022)

Bij het werken met patiënten is de echtheid (congruentie) van de fysiotherapeut een belangrijke relationele kwaliteit. Deze kwaliteit is het eerst beschreven door Carl Rogers in 1957. (…) De echtheid van de fysiotherapeut is onderdeel van wat men binnen de psychologie de ‘echte relatie’ noemt (the real relationship). (…) De therapeut moet congruent naar zichzelf zijn, want de patiënt is dat in zijn huidige problematiek vaak niet. (…) Als fysiotherapeut, en de patiënt, zichzelf echt tonen in de relatie, gewoon zoals ze zijn, dan zullen ze ook relatief transparant zijn naar elkaar. Met als aanvulling dat niet alles getoond hoeft te worden. Zeker vanuit de fysiotherapeut is daar altijd de toetssteen: helpt datgene wat ik persoonlijk toon en inbreng de patiënt verder? (…) Het vroege onderzoek van Rogers in de jaren 60 maakt duidelijk dat de mate van congruentie die geobserveerd wordt bij de therapeut, correleert met de mate waarin de patiënt contact kan maken met zijn innerlijke belevingen. Bovendien herstellen patiënten van congruente therapeuten sneller.

Bron

Kolden, G. G., Wang, C.C., Austin, S.B., Chang, Y., Klein, M.H. (2019). Congruence/Genuineness. In J. C. Norcross, Wampold, B.E. (Ed.), Psychotherapy Relationships That Work (Vol. Volume 1: Evidence-Based Therapist Contributions, pp.??). New York: Oxford University Press.