Vinden van de juiste houding tegenover onwetendheid

Coen Simon, ‘Niet denken maar doen: filosofie voor het volk’, https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/16/niet-denken-maar-doen-filosofie-voor-het-volk-a4148425, NRC (16 november 2022)

Filosofie is niet de weldoordachte mening van een wijs mens, of de oplossing voor morele dilemma’s, noch een levenskunst voor een gelijkmoedig leven, filosofie beantwoordt aan een verlangen dat iedereen heeft: het vinden van de juiste houding tegenover onwetendheid. En in onze kennismaatschappij is dat geen vanzelfsprekende grondhouding.