Het werkelijke leven is niet all-inclusive

Tjesse Riemersma, ‘Het werkelijke leven is niet all-inclusive, maar onaf’, https://www.trouw.nl/religie-filosofie/het-werkelijke-leven-is-niet-all-inclusive-maar-onaf~b0f9f1e0/, Trouw (30 november 2022)

De moderne mens wil niet bereikt worden, maar zich doen gelden, vat Rosa samen. Van zo’n agressieve houding wordt niemand gelukkig. Volgens hem moeten we daarom leren ‘resoneren’ met onze omgeving. Dat is een staat van zijn die lijkt op flow-ervaringen. Mensen resoneren als ze luisteren en reageren, niet als ze controleren. Wel als ze een nieuwe, diepgaande relatie met een vriend smeden, met een landschap of een muziekstuk. (…) Als wij ons door niets meer laten aanspreken en veranderen, of als wij niet meer in staat zijn te reageren op de talrijke stemmen die zich laten horen, zijn wij innerlijk dood, versteend, kortom: niet in staat tot resonantie.

Gegevens

‘Onbeschikbaarheid’, Hartmut Rosa