Zorgverzekeraars vernederen mensen die psychische hulp en thuiszorg nodig hebben

David Con, ‘Zorgverzekeraars vernederen mensen die psychische hulp en thuiszorg nodig hebben’, https://www.zorgvisie.nl/blog/zorgverzekeraars-vernederen-mensen-die-psychische-hulp-en-thuiszorg-nodig-hebben/, Zorgvisie, Bohn Stafleu van Loghum, Springer Nature (12 DEC 2022)

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is helder wat betreft gelijkheid en stelt onomwonden: discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Komt de Grondwet niet in het gedrang op het moment dat zorgverzekeraars gaan bepalen dat specifiek mensen die ggz, verpleging en verzorging nodig hebben financieel benadeeld worden ten opzichte van de groep die andere soorten zorg nodig heeft? (…) Een fatsoenlijke samenleving behoedt kwetsbaren voor vernedering door instituties. Worden kwetsbare groepen niet juist vernederd op het moment dat zorgverzekeraars specifiek voor hen noodzakelijke zorg beperkter gaan vergoeden? Is het niet vernederend voor mensen met een psychische kwetsbaarheid als enkel van hen geëist wordt dat ze persoonlijke informatie, zoals hun verwijsbrief en behandelplan, afstaan aan hun zorgverzekeraar? En faciliteert een overheid niet juist uitsluiting als haar toezichthoudende bestuursorgaan, de NZa, nalaat zorgverzekeraars tot de orde te roepen wanneer kwetsbaren onrechtvaardig behandeld en vernederd worden?