Gestreept door het leven – over zelfbeschadiging

Rianne Levi, ‘Gestreept door het leven – over zelfbeschadiging’, https://www.psychosenet.nl/gestreept-door-het-leven-over-zelfbeschadiging/, PsychoseNet (13 december 2022)

In veel gevallen zorgt trauma voor een verbroken verbinding; een verbroken verbinding met ons lichaam, onze levenslust, zingeving, andere mensen, de natuur, en het meest ingrijpend is een verbroken verbinding met onszelf. (…) Als we kijken naar zelfbeschadiging dan is dit een overlevingsstrategie om zo’n traumadeel niet te hoeven voelen. (…) Het wordt een innerlijke dynamiek, als er iets gebeurt in de buitenwereld waardoor het traumadeel van het slachtoffer wordt aangeraakt, schiet deze in zijn overlevingsdeel en wordt dader naar zichzelf. (…) De overlevingsstrategie om dit deel niet te hoeven voelen is dat iemand zijn daderschap niet erkent: iemand zou kunnen dissociëren, de daden geheim houden, de daden goedpraten, het slachtoffer de schuld geven, verachten of in een kwaad daglicht stellen. Door het slachtoffer de schuld te geven of te verachten ontstaat er een innerlijke dader-slachtofferdynamiek. Een negatieve spiraal. Of zelfhaat. (…) De benadering van compassie en nieuwsgierigheid helpt de daderslachtoffer-dynamiek te doorbreken.