Bestrijden van stigma’s

Deborah (red.), ‘Bestrijden van stigma’s’, https://www.psychosenet.nl/bestrijden-van-stigmas-met-nieuwe-stigmas/, PsychoseNet (23 december 2022)

Bij psychosegevoeligheid is het erkennen van stressfactoren in alle gradaties belangrijk. Als er trauma aan deze stress ten grondslag ligt, is erkenning daarvan ook zeker belangrijk. (…) Ook mensen die lijden aan psychosegevoeligheid en hun trauma gedeeltelijk of geheel kunnen benoemen (vallend onder welk stigma dan ook) hebben recht op de vraag: wat heb jij in je leven van nu, nodig van de maatschappij om hiermee te kunnen dealen? Of de vraag: Wat heb jij nodig om dit trauma te overstijgen? Waardoor er ruimte kan ontstaan om de psychose tot rust te brengen. Na luisteren en het in gesprek gaan hierover, kan misschien zelfs gevraagd worden: wat heb jij nodig om in de toekomst zonder de pijn van het trauma en met psychosegevoeligheid, je leven weer op te pakken? Dwars door het stigma heen, dat deze pijn van het trauma je hele leven met je meegaat.