Het Westen zou eens wat minder westers moeten denken

Dieuwertje Mertens, ‘Het Westen zou eens wat minder westers moeten denken, zegt deze intercultureel filosoof’, https://www.vn.nl/minder-westers-denken/, Vrij Nederland (27 december 2022)

Vorig jaar promoveerde Renate Schepen aan de Universiteit van Wenen op een onderzoek over de voortdurende zoektocht naar ‘epistemische rechtvaardigheid’ (epistemisch betekent ‘betrekking hebbend op kennis’). Oftewel: hoe zorgen we ervoor dat kennis van verschillende personen en denkrichtingen uit verschillende werelddelen gelijkwaardig worden gewaardeerd? (…) Wij moeten kiezen tussen “zijn” of “worden”. Zijn is statisch en als je wordt, ben je er nog niet, terwijl in andere taalstructuren de beweging blijft, ook als je “bent”. Daarom vertaalt Mogobe Ramose zijn tekst in het Engels met “being-becoming” – een combinatie van zijn en worden. Alles is voortdurend in beweging en situationeel en daarom staat niets vast. Dat geeft veel meer ruimte. (…) We zijn veel minder Verlicht dan we denken. (…) In het Westen zijn we heel visueel ingesteld. Wij hebben een “wereldbeeld”, het zit al in het woord. De Nigeriaanse Oyéwùmí heeft het over “world senses” – het gevoel van de wereld: dat gaat over alle zintuigen en is niet alleen gericht op het visuele.

Zoekbegrippen

Heinz Kimmerle, Mogobe Ramose, Oyèrónké Oyewùmí, gender, Yoruba, binair, non-binair, Derrida, pluriformiteit, Emiko Tsuyuki, Sophie Olúwolé, David Bohm, Carlo Ierna