De duif en de woede van Mike Tyson

Lena Bril, ‘De duif en de woede van Mike Tyson’, https://www.groene.nl/artikel/de-duif-en-de-woede-van-mike-tyson, De Groene Amsterdammer (14 december 2022)

Feldman Barrett kwam met de theorie dat emoties functionele constructen zijn, vergelijkbaar met stereotypen. Het zijn concepten om sensaties in het lichaam te begrijpen en te delen met anderen. Die fysieke sensaties (ook wel ‘affecten’) zijn een product van wat Feldman Barrett de regulatie van het ‘lichaamsbudget’ noemt. (…) Sporten of iets nieuws leren zijn investeringen in dit budget: ze kosten energie, maar leveren in de toekomst een gezonder lichaam en brein op. Andere gebeurtenissen doen het budget slinken: de griep, een stomp in de maag, het verlies van een dierbare. Het lichaamsbudget is vervlochten met zijn omgeving. (…) In niet-westerse culturen worden emoties (…) gezien als iets wat gebeurt tussen mensen. Emoties zijn geen individuele, interne sensaties, maar relationele handelingen.

Zoeknaam

Batja Mesquita