Perfectionisten krijgen vaker burn-out: dit is waarom

Jeannette Kras, ‘Perfectionisten krijgen vaker burn-out: dit is waarom’, https://scientias.nl/perfectionisten-krijgen-vaker-burn-out-en-lang-niet-alleen-door-werkstress/, Scientias (31 december 2022)

Het autonome zenuwstelsel dat snel reageert en een stressreactie opwekt, is dan blijvend geactiveerd. Het parasympatische zenuwstelsel, dat het lichaam moet kalmeren, wordt overbelast, net als wanneer je bijvoorbeeld onophoudelijk te hoge toeren hebt in een auto. (…) Mensen die worstelen met een burn-out hebben ook vaak cognitieve problemen, zoals brain fog (hersenmist) en voelen zich minder verbonden met vrienden en familie. (…) Het treft niet alleen mensen met een zware baan. We vonden dezelfde gezondheidsklachten bij mensen met veeleisende zorgtaken. Ook moeten we af van het idee dat burn-out een simpele optelsom is van stressfactoren. (…) Perfectionistische mensen zijn meestal excellente werknemers. Ze zijn extreem betrouwbaar en consciëntieus. Maar ze zijn dus ook vatbaar voor een burn-out, omdat ze onrealistische doelen stellen en de lat te hoog leggen wat betreft hun eigen prestaties. (…) Perfectionisten staan altijd ‘aan’.

Bron

“A Guide to Identifying Burnout and Pathways to Recovery” – Gordon Parker – Interview met professor Gordon Parker van de University of New South Wales