Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde

Redactie, ‘Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde (NTvL)’, https://www.linkedin.com/showcase/nederlands-tijdschrift-voor-leefstijlgeneeskunde-ntvl/, NTvL via LinkedIn (bezocht op 15 januari 2023)

Het NTvL beoogt op een snelle en goed toegankelijke wijze de actuele ontwikkelingen in de leefstijlgeneeskunde te volgen en objectieve, praktijkgerichte bij- en nascholing te bieden aan HBO en academisch opgeleide medische professionals klinisch werkzaam binnen dit veld, waardoor de kennis en awareness over leefstijlgeneeskunde worden bevorderd.