Een wolk van een SOLK

Imme Bergman, ‘Een wolk van een SOLK’, https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/een-wolk-van-een-solk.htm, Medisch Contact (25 januari 2023)

Inmiddels was mevrouw Yilmaz verworden tot een ‘Angstgegner’ voor alle artsen in onze praktijk. Deze leuke vrouw, deze prettige patiënte was veranderd in een lastige zeur. (…) Een SOLK’er met een ernstige aandoening erbij is your worst nightmare. (…) In een volgend consult zei ik dat ik graag haar bondgenoot wilde zijn, dat ik haar klachten niet kon verhelpen, maar met haar mee wilde zoeken naar manieren om er minder last van te hebben. Al pratend bleek dat haar klachten niet alleen voor ons somatisch onverklaarbaar waren, maar voor haar ook. Ze had vooral gehoord wat het allemaal níét was, maar niet wat het wél was. Zo werd deze lastige zeur al pratend eerst een ongeruste vrouw naar wie mijn hart uitging. (…) We spraken af dat ze elke maand zou komen om te zien hoe het gaat. Pasgeleden kwam ze voor ‘controle’ en vertelde dat ze het anders ging aanpakken. Ze wilde geen verwijzingen meer, dat leverde toch niks op en wilde proberen haar klachten te accepteren en er minder aandacht aan te schenken.