Stoornisdenken moet stoppen

Malou van Hintum, Monique Verburg, ‘Het stoornisdenken moet stoppen’, https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/26/het-stoornisdenken-moet-stoppen-a4155409, NRC (26 januari 2023)

Volgens het Trimbosinstituut heeft een op de vier Nederlanders een psychische stoornis. Bij jongeren en studenten gaat het bijna om de helft. Zou het? (…) Denken in stoornissen doet mensen tekort en kan zelfs schadelijk zijn. (…) Het stoornissen-perspectief verkokert het denken en waarnemen. (…) Is er een beter alternatief? Ja. (…) Als mensen, van jong tot oud, aangeven dat ze met psychische klachten kampen, is dat niet iets om te bagatelliseren. Het is vast waar dat een op de vier Nederlanders en bijna de helft van de jongeren het moeilijk hebben. Van schoolstress en prestatiedruk tot schulden, oorlog dichtbij en een mondiale klimaatcrisis – het is begrijpelijk dat nogal wat mensen zich gestrest, boos, somber, machteloos, angstig of alleen voelen. Maar psychische stoornissen zijn al die ongemakkelijke gevoelens meestal niet.