Van jeugd naar volwassenheid

Redactie, ‘Van jeugd naar volwassenheid’, https://www.nji.nl/van-jeugd-naar-volwassenheid/dit-vinden-jongeren-belangrijk-in-jeugdhulp, Nederlands Jeugdinstituut – NJi (bezocht op 4 februari 2023)

Jongeren in jeugdhulp hebben een duidelijke visie op een goede ondersteuning. Ze vertellen het ook graag in overleggen, bijeenkomsten en consultaties. Helaas blijven hun adviezen nog te vaak in de la liggen. Het NJi heeft in samenwerking met Movisie, ExpEx en de Nederlandse Jeugdraad deze adviezen over goede ondersteuning naar volwassenheid verzameld. Daaruit hebben jongeren tien aandachtspunten geselecteerd voor professionals en beleidsmakers.