De gezondheidskloof tussen arm en rijk dicht je niet met broccoli en een stappenteller

Tim ‘S Jongers, ‘De gezondheidskloof tussen arm en rijk dicht je niet met broccoli en een stappenteller’, https://decorrespondent.nl/14128/de-gezondheidskloof-tussen-arm-en-rijk-dicht-je-niet-met-broccoli-en-een-stappenteller/5235540733632-44f0d21d, De Correspondent (6 februari 2023)

De minst welvarende Nederlanders hebben negen jaar minder te leven dan de meest welvarenden. (…) Onze gezondheid draait dus om veel meer dan voldoende broccoli eten en tienduizend stappen per dag zetten. De omstandigheden waarin we wonen, werken en leven hebben namelijk ook hun invloed. (…) Als je dagelijks met tien knopen in je maag rondloopt, denk je er simpelweg niet meer aan om er broccoli in te stoppen. Sterker nog: als je voelt niets te verliezen te hebben in het leven, ga je je gedragen alsof je niets te verliezen hebt. (…) Ondanks de enorme maatschappelijke verschillen tussen de groepen boven- en onderaan de ladder, richt de welgestelde groep de samenleving (wonen, werken en leven) ook in voor mensen die niet tot ‘hun rijk’ behoren. Ook over zaken waar ze zelf zelden tot nooit gebruik van maken (bijstand, Wmo-voorzieningen, Wajong-regelingen, enzovoorts). (…) In die wijken en buurten waar men ongezonder is, blijkt men (…) minder vertrouwen in de overheid te hebben. Sterker nog: de gezondheidskloof in de samenleving loopt min of meer gelijk aan de vertrouwenskloof. (…) Gezondheid is per definitie een langetermijnplanning – het leefstijloffensief gaat daar aan voorbij. De lange termijn boeit amper wanneer elke dag overleven is.