Vertrouwen in de GGZ

Redactie, ‘Vertrouwen in de GGZ’, https://vertrouwenindeggz.nl/, Vertrouwen in de GGZ (bezocht op 23 februari 2023)

Begin 2023 startte deze groep een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze NZa kondigde in 2022 aan dat zorgaanbieders in de GGZ verplicht werden om een grote hoeveelheid medische gegevens over hun cliënten aan te leveren. Dit moeten zij doen via het invullen van zogeheten HONOS+ vragenlijsten. Deze vragenlijsten beslaan een brede verzameling sociale en mentale problemen, die de behandelaar een score moet geven om aan te geven hoe ernstig de problematiek van een cliënt is. (…) De initiatiefnemers achten dit een onacceptabele schending van het medisch beroepsgeheim en de privacy van cliënten in de GGZ.