Waarom de vrijmibo goed voor je is (hint: niet door de drank)

Ruben Mersch, Sharon Coone, ‘In beeld: waarom de vrijmibo goed voor je is (hint: niet door de drank)’, https://decorrespondent.nl/14255/in-beeld-waarom-de-vrijmibo-goed-voor-je-is-hint-niet-door-de-drank/5282604272220-1c6088c8, De Correspondent (23 februari 2023)

We hebben (…) een vertekend beeld van wat ons gezond of juist ziek maakt. We overschatten individuele keuzes in leefstijl (wel of niet roken, wel of niet bewegen) en onderschatten sociale factoren: het hebben van familie, vrienden, buren en andere contacten. (…) Stapels onderzoek laten zien dat eenzaamheid en gebrek aan sociaal contact tot de belangrijkste ziekteverwekkers behoren. (…) Eenzame mensen zijn vooral relatief ongezond omdat ze lijden aan chronische stress. Ze missen een gevoel van veiligheid en geborgenheid, wat enorme gevolgen heeft voor hun gezondheid: hun lichaam verkeert voortdurend in staat van paniek. (…) Nu wordt vaak gedacht dat dit komt doordat mensen die zich eenzaam voelen ook ongezonder leven. Ze zouden meer roken, bijvoorbeeld, of meer alcohol drinken. Maar onderzoek laat zien: dat klopt niet. (…) Waarom onderschatten we sociale factoren dan toch? Een verklaring kan zijn dat de geneeskunde vooralsnog volledig gericht is op het individu.