Relationeel Begrenzen (cursus)

Redactie, ‘Module Relationeel Begrenzen’, https://www.presentie.nl/cursusopleidingen/module-relationeel-begrenzen/, Stichting Presentie (bezocht op 6 maart 2023)

In de zorg- en hulpverlening is het thema ‘begrenzen’ geregeld aan de orde. Bewoners die anderen met hun gedrag storen, kinderen die tegendraads gedrag laten zien, cliënten die veel eisen, mensen die vreselijk boos worden en om zich heen gaan slaan, patiënten die zich tegen een noodzakelijke behandeling verzetten, enzovoort. Begrenzen gaat ook over de grenzen van professionals, bijvoorbeeld op het gebied van intimiteit, energie, geïnvolveerdheid. Maar ook over het begrenzen van de eigen afschuw en ongeduld of boosheid, over omgaan met wat moreel (on)toelaatbaar geacht wordt, over wel of niet ingrijpen. (…) Begrenzen stelt ons vaak voor ingewikkelde vragen en dilemma’s. Daarom organiseert Stichting Presentie een korte cursus over Relationeel begrenzen.