Uitreiken & Samentrekken

Willem J Overvliet, ‘Uitreiken & Samentrekken’, https://www.linkedin.com/posts/willemjovervliet_uitreiken-samentrekken-pulseren-is-een-activity-7040277061277515776-vlPI, Willem J Overvliet via LinkedIn (12 maart 2023)

Ons leven is (…) een voortdurende cyclus van uitreiken en samentrekken, van openen en sluiten. (…) Wanneer we ons bedreigd voelen, bijvoorbeeld door angst, dan trekt ons lichaam zich samen. (…) Deze samentrekking resulteert in een permanente contractie van onze spieren, waardoor ons lichaam een soort pantser vormt. Dit pantser dient om ons te beschermen tegen de angst en pijnlijke gevoelens waar we zo bang voor zijn. (…) Mensen die in een pantser zitten, zijn vaak koud en gevoelig voor temperatuurverschillen. Het pantser maakt het moeilijk om open en spontaan contact te maken met anderen en met zichzelf.