Wanneer is sprake van psychose, en wanneer van spiritualiteit?

Timo van Kempen, ‘Wanneer is sprake van psychose, en wanneer van spiritualiteit?’, https://www.psychosenet.nl/online-spreekuur/wanneer-psychose-wanneer-spiritualiteit/, PsychoseNet (9 maart 2023)

Onder een psychose wordt meestal verstaan dat iets uit de realiteit is getrokken. De oorzaak kan wel reëel zijn, maar de ervaring in zichzelf staat niet meer in een een-op-eenrelatie met de oorzaak. De ervaring wordt losgeweekt van de oorzaak zelf en kan erg misleidend zijn. (…) Spiritueel betekent dat een relatie verbonden is met een diepere betekenis. Deze betekenis is altijd gericht op zinvinding en het leven.