Haal vaders tijdens eerste 1000 dagen van zijspoor

Redactie, ‘Haal vaders tijdens eerste 1000 dagen van zijspoor af!’, https://www.vakbladvroeg.nl/haal-vaders-tijdens-eerste-1000-dagen-van-zijspoor-af/, Vakblad Vroeg, dgcommunicatie (16-03-2023)

Betrek de vader bij echo’s en andere onderzoeks- en begeleidingsmomenten. Maak hem bewust van eigen reacties. Laat je verrassen door zijn innerlijke betrokkenheid en zijn participatie in het zwangerschapsproces. Vraag naar zijn beleving zodat hij daar woorden aan kan geven, iets wat ook voor zijn partner belangrijk is om dat te horen.