Het is de blik van de ander en de aanraking van de ander die u tot mens verheft

Fabio d’Agata, ‘Het is de blik van de ander en de aanraking van de ander die u tot mens verheft’, https://www.linkedin.com/posts/fabiodagata_samen-activity-7045125102543196160-rjrb, Fabio d’Agata via LinkedIn (25 maart 2023)

Ik lag daar na de operatie als een stuk vlees. Zoals het hoort, want men moet steriel werken. Maar men wordt ontmenselijkt in een klinische setting. Er staken buizen in mijn lijf. Ik was heel miserabel. Dan komt een verpleegkundige die u aanraakt en zegt: Hoe gaat het?

Zoektermen

Dirk de Wachter

Khalid & Sophie