Trauma is niet alleen een cognitieve aangelegenheid

Ingeborg van ’t Pad Bosch, ‘Anne Marsman: ‘Trauma is niet alleen een cognitieve aangelegenheid.’, https://www.gzpsychologie.nl/anne-marsman-trauma-is-niet-alleen-een-cognitieve-aangelegenheid/, GZ-PSYCHOLOGIE, Bohn Stafleu van Loghum, Springer Nature (28 MRT 2023)

Hoe trauma ontstaat en welke gevolgen dit heeft is (…) voor ieder persoon anders, de gemene deler is dat het zenuwstelsel in alle gevallen een belangrijke rol speelt. (…) Trauma is niet alleen een cognitieve aangelegenheid, het wordt vooral ook heel lichamelijk gevoeld, beleefd en ervaren. (…) Het vermogen om jezelf te kunnen reguleren, ontwikkelt zich op basis van co-regulatie. Co-regulatie is een biologische noodzaak, zonder fysieke en emotionele verbinding gaan we als pasgeborene dood. Hoe meer dit in het vroege leven aanwezig is geweest, hoe beter doorgaans het zelfregulerend vermogen en hoe bekender de ventrale staat van verbinding en veiligheid. Waar co-regulatie veelal heeft ontbroken, of waar zelfs het tegenovergestelde is gebeurd: beschadigd worden door een ander, zie je vaak problemen op het gebied van zelfregulatie en een gebrek aan innerlijke veiligheid. Bij deze mensen is niet het ventrale systeem, maar het sympathische of dorsale systeem dominant. Voor hen is je prettig en veilig voelen niet zo vanzelfsprekend.

Zoekterm

Polyvagaal theorie