Waarom je minder slim bent dan je denkt

Redactie, ‘Waarom je minder slim bent dan je denkt’, https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/eerlijk-gezegd-geen-idee/, Psychologie Magazine, WPG (oorspronkelijk 16 november 2017, gewijzigd 12 april 2023)

Net als vrijwel iedereen om je heen lijd je vrijwel zeker aan wat cognitief psychologen de ‘kennisillusie’ of ‘illusie van begrip’ noemen: we denken dat we de wereld om ons heen veel beter begrijpen dan we daadwerkelijk doen. (…) Die kennisillusie (…) heeft verschillende oorzaken. (…) We hebben vaak het idee dat we iets begrijpen wanneer we er vertrouwd mee zijn. (…) Onze kennis is oppervlakkiger dan we geneigd zijn te denken. (…) We slagen er vaak niet in een onderscheid te maken tussen de kennis die we daadwerkelijk zelf bezitten, en de kennis van anderen in onze omgeving waarop we leunen. (…) De afgelopen decennia is er een grote kennisspecialisatie opgetreden, waardoor we zonder dat de individuele intelligentie noemenswaardig toenam, met zijn allen de afgelopen decennia een heel stuk slimmer zijn geworden. Maar als individu hebben we vrijwel nergens echt verstand van. (…) Heel veel mensen denken dat ze de politiek en andere maatschappelijke onderwerpen volledig begrijpen. Ze weigeren nog naar anderen te luisteren, zeker wanneer die een andere kijk hebben op de zaken. Dat kan desastreuze gevolgen hebben.

Bronnen

S. Sloman, P. Fernbach, The knowledge illusion: why we never think alone. Penguin, 2017 / J. Kruger, D. Dunning, Unskilled and unaware of it […], Journal of Personality and Social Psychology, 1999 / D. Kahan, The politically motivated reasoning paradigm, part 1: […], Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences, 2016