🎧 Milka van Est over het belang van lichaamsgerichte therapie

Redactie, ‘Podcast: Drs. Milka van Est over het belang van lichaamsgerichte therapie’, https://www.rinogroep.nl/nieuws/671/podcast-drs.-milka-van-est-over-het-belang-van-lichaamsgerichte-therapie.html#, RINO Groep (3 april 2023)

Van Est raakte geïntrigeerd door de polyvagaaltheorie van Stephen Porges, een Amerikaanse neurowetenschapper en hoogleraar in de psychiatrie. Hij heeft de werking van het autonome zenuwstelsel onderzocht en ontwikkelde een theorie over hoe wij reageren op de stress van onveilig voelen. Deze theorie biedt de mogelijkheid om de relatie tussen stress en klachten op een andere manier te bekijken, wat weer impact heeft op de behandeling en begeleiding van patiënten. Van Est legt uit volgens welke drie principes ons autonome zenuwstelsel volgens de polyvagaaltheorie werkt en licht hierbij hiërarchie, neuroceptie en coregulatie verder toe.