Webinar-serie Trauma en innerlijke verdeeldheid

Redactie, ‘Webinar-serie Trauma en innerlijke verdeeldheid’, https://uitgeverijmens.nl/activiteiten/webinar-serie-trauma-en-innerlijke-verdeeldheid-clienten-helpen-hun-persoonlijkheidsdelen-te-gaan-omarmen, Uitgeverij Mens! (bezocht op 23 april 2023)

Als een (jong) kind wordt verwaarloosd of mishandeld door een ouder of verzorger is dat een ervaring die niet te verdragen is. Om dit ‘op te lossen’ en de relatie te kunnen behouden, wat voor het kind van levensbelang is, gaat het kind een deel van zichzelf onderdrukken. De verbannen kinddelen blijven aanwezig in het opgroeiende kind en in de latere volwassene. Ze hunkeren naar liefde en erkenning, maar omdat ze ooit als ‘slecht’ zijn bestempeld en alle pijnlijke traumatische gevoelens in zich dragen, worden ze als bedreigend ervaren. (…) Janina Fisher combineert actuele neurobiologische kennis over trauma, dissociatie en gehechtheidsproblematiek met een praktische aanpak voor de behandeling daarvan. Aan de hand van strategieën die zijn gebaseerd op Internal Family Systems-therapie (IFS), Sensorimotor Psychotherapy en mindfulnessgerichte therapieën zal ze tijdens het webinar bespreken hoe een innerlijke dialoog tot stand kan worden gebracht en de cliënt mededogen tegenover zichzelf en zijn of haar kinddelen kan ontwikkelen.