Wat is de waarde van woede?

Lisanne Snelders, ‘Wat is de waarde van woede?’, https://www.brainwash.nl/lees/filosofie/2023/lammert-kamphuis-grote-emoties-woede.html, Brainwash, HUMAN, NPO (17 april 2023)

De filosofie kan ook een ander perspectief op emoties geven. (…) Want met behulp van de filosofie kunnen we ook voorbij onze individuele emoties kijken naar de maatschappelijke normen rond woede. (…) Peter Sloterdijk schreef [in Woede en tijd (2006), red.] bijvoorbeeld dat er in sommige culturen meer thymos is dan in andere en dat het Westen meer ‘gethymotiseerd’ zou moeten worden. Thymos is het Griekse woord voor een soort trotse, eerzuchtige woede. (…) Zodra woede wordt ingezet om constructief aan oplossingen te werken en met plannen en ideeën te komen voor hoe het beter kan, is er sprake van transitiewoede. (…) Achter woede gaat vaak een andere emotie schuil: verlangen, of angst. (…) Door woedend te zijn, heb je in elk geval het idee dat je iets van invloed hebt.

Zoeknaam

Lammert Kamphuis