Maak risicovol spelen onderdeel van beweegstimulering

Redactie, ‘Maak risicovol spelen onderdeel van beweegstimulering’, https://www.vakbladvroeg.nl/maak-risicovol-spelen-onderdeel-van-beweegstimulering/, Vakblad Vroeg, dgcommunicatie (01-05-2023)

Blootstelling aan aanvaardbare risico’s is cruciaal voor een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen. Door situaties te ervaren waarin kans is op een kleine verwonding, ontwikkelen kinderen risicocompetenties. Dit is een belangrijke cognitieve vaardigheid om te leren risico’s in te schatten. Ze ontwikkelen zo een actieve leefstijl, weten zich veilig te houden en hebben meer en langer plezier in bewegen. Letselpreventie en beweegstimulering komen hiermee samen. Want beide zijn nodig voor een gezonde ontwikkeling.