ontmoeten zonder moeten

Jozien Wijnakker, ‘ontmoeten zonder moeten’, https://www.jozienwijnakker.nl/post/ontmoeten-zonder-moeten, jozienwijnakker.nl (bezocht op 18 mei 2023)

AanZijn. Adesse Animo. Holding space. Secure base. Veilige haven.
Allemaal mooie begrippen met accentverschillen die in de kern gaan over zorgvuldig liefdevol contact. (…) De ander een veilige haven bieden betekent niet te veel of juist helemaal niet doen. En betekent wel zachtmoedig ruimte bieden zodat kan ontstaan wat gedeeld wil worden. Steeds opnieuw afstemmen om een passende maatvoering te hanteren. (…) Bij affectieve communicatie zorg je goed voor jezelf en ben je dienstbaar aan de ander.