Notities op basis van ‘Inleiding tot het denken van Schweitzer’ (Albert Schweitzer)

De wereld: is onverklaarbaar geheimzinnig is vol leed verkeert in de optiek van Schweitzer in een geestelijk verval nodigt uit tot wijsgerig denken aan de hand van de ethische wereld- en levensaanvaarding van eerbied voor het leven heeft een ‘werkelijke waarheid’: de eenvoud bepaalt bewustzijn van de mens door een intuïtief gevonden waarheid waaruit een… Lees verder Notities op basis van ‘Inleiding tot het denken van Schweitzer’ (Albert Schweitzer)